Klint-Fonden

- blev etableret i 1972 og er i dag reel ejer af selskabet.

Klint-Fondens formål er foruden at drive virksomheden Le Klint A/S, at yde økonomisk støtte til unge under uddannelse inden for industri og handel.

Fonden yder i dag primært økonomisk støtte til unge designere og arkitekter og uddeles to gange årligt.

Derudover kan fonden yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere hos Le Klint.

For ansøgninger, finder du mere information nederst på siden.

Visioner for fremtiden

For direktør Jan Klint var det meget magtpåliggende at sikre virksomhedens eksistens.

Oprettelsen af Klint-Fonden var et klogt og visionært træk. Det har sikret virksomhedens eksistens som dansk arbejdsplads med fokus på godt håndværk og design.

Jan Klints tanker omkring fastholdelse af et godt arbejdsklima er fortsat gældende og holdes i hævd den dag i dag.

Jan Klint fortsatte som direktør i virksomheden helt frem til sin død i 1989.

Læs mere om Jan Klint

Klint-Fonden

– drives i dag af en professionel bestyrelse som holder Jan Klint’s vision i hævd. Men derudover arbejder fonden naturligvis målrettet med udvikling og fremtidssikring af Le Klint sammen med bestyrelsen og direktionen i selskabet.

Klint-Fondens bestyrelse består af tre medlemmer:

Bestyrelsesformand
Lars Rasmussen
Advokat (L)

Bestyrelsesmedlem
Hanne Teglhus
Mag. art. · Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem
Torben Grøngaard Jeppesen
Adj. professor, dr. phil, R. · Syddansk Universitet

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende fondens arbejde og ansøgninger skal rettes direkte til administrationen på følgende e-mailadresse: administration@klintfonden.dk

Skriv til administrationen
Legatmodtager Lise Navne med pendlen Donut

Legatmodtagere

Gennem årene har fonden ydet betydelig økonomisk støtte til medarbejdere og udbetalt legater til forskellige unge arkitekter og designere under uddannelse. Flere af dem har sat deres præg på mange af Le Klint's nuværende produkter. For at nævne nogle: Poul Christiansen, Poul Seest Pedersen, Flemming Agger, Christian Hvidt, Michael Bang, Philip Bro Ludvigsen, Thomas Krause, Lise Navne, Amanda Betz og Tine Mouritsen.

Læs mere om Lise Navne

Ansøgninger til Klint-Fonden

Klint-Fonden støtter primært unge under uddannelse indenfor industri og handel, særligt indenfor kunsthåndværk.

Legater uddeles 2 gange årligt og ansøgningsfristen er henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte samt grundlaget for netop at søge støtte af Klint-Fonden, samt endvidere oplysning om, hvorvidt det der søges støtte til, kan bidrage til udvikling af det forretningsområde, der omfattes af den virksomhed som udøves i regi af LE KLINT A/S. Ansøgningen skal ledsages af budget knyttet til det der ansøges om støtte til, samt ansøgers CV og Portfolio, hvis dette er relevant. Det er desuden en betingelse for at kunne komme i betragtning til støtte, at det der ansøges om støtte til, tidligst påbegyndes 6 uger efter udløbet af den aktuelle ansøgningsfrist. Yderligere skal ansøgningen indeholde en angivelse af, hvornår det der ansøges om støtte til senest er afsluttet (“afslutningstidspunktet").

Såfremt du måtte komme i betragtning til støtte, vil du modtage en skriftlig meddelelse herom senest 2 måneder efter udløbet af ansøgningsfristen.

Støtten vil blive udbetalt, efter at det der ansøges om støtte til er gennemført og for fonden tilfredsstillende dokumentation herfor er modtaget - senest 6 måneder efter afslutningstidspunktet. I modsat fald bortfalder fondens tilsagn om at yde støtte uden videre, hvilket indebærer at støtten ikke vil blive udbetalt.

 

Skulle du ikke have hørt fra Klint-Fonden senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb, er ansøgningen som udgangspunkt ikke kommet i betragtning til at modtage støtte.

Ansøg via følgende link

Klint-Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse.

Læs mere her

Privatlivspolitik

Underretning om Fondens indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til ledige legater til Klint-Fonden

Klint-Fonden tager din persondatasikkerhed alvorligt.

Det betyder, at vi overholder de regler, som gælder vedrørende indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring og sletning af dine personlysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vores politik er: