KLINT Fonden

- blev etableret i 1972 og er i dag eneejer af selskabet.

KLINT Fondens formål er foruden at drive virksomheden Le Klint A/S, at yde økonomisk støtte til unge under uddannelse inden for industri og handel.

Fonden yder i dag primært økonomisk støtte til unge designere og arkitekter og uddeles to gange årligt.

Derudover kan fonden yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere hos Le Klint.

For ansøgninger, finder du mere information nederst på siden.

Visioner for fremtiden

For direktør Jan Klint var det meget magtpåliggende at sikre virksomhedens eksistens.

Oprettelsen af KLINT Fonden var et klogt og visionært træk. Det har sikret virksomhedens eksistens som dansk arbejdsplads med fokus på godt håndværk og design.

Jan Klints tanker omkring fastholdelse af et godt arbejdsklima er fortsat gældende og holdes i hævd den dag i dag.

Jan Klint fortsatte som direktør i virksomheden helt frem til sin død i 1989.

Læs mere om Jan Klint

KLINT Fonden

– drives i dag af en professionel bestyrelse som holder Jan Klint’s vision i hævd. Men derudover arbejder fonden naturligvis målrettet med udvikling og fremtidssikring af Le Klint sammen med bestyrelsen og direktionen i selskabet.

KLINT Fondens bestyrelse består af tre medlemmer:

Bestyrelsesformand
Lars Rasmussen
Advokat (L) | Attorney-at-law · Partner
Mazanti-Andersen Korsø Jensen · AdvokatPartnerselskab

Bestyrelsesmedlem
Hanne Teglhus
Mag. art. · Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem
Torben Grøngaard Jeppesen
Adj. professor, dr. phil, R. · Syddansk Universitet

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende fondens arbejde og ansøgninger skal rettes direkte til sekretariatet på følgende e-mailadresse: klintfonden@leklint.dk

Skriv til sekretariatet
Legatmodtager Lise Navne med pendlen Donut

Legatmodtagere

Gennem årene har fonden ydet betydelig økonomisk støtte til medarbejdere og udbetalt legater til forskellige unge arkitekter og designere under uddannelse. Flere af dem har sat deres præg på mange af Le Klint's nuværende produkter. For at nævne nogle: Poul Christiansen, Poul Seest Pedersen, Flemming Agger, Christian Hvidt, Michael Bang, Philip Bro Ludvigsen, Thomas Krause, Lise Navne, Amanda Betz og Tine Mouritsen.

Læs mere om Lise Navne

Ansøgninger til KLINT Fonden

KLINT Fonden støtter primært unge i uddannelse indenfor handel og industri, med fokus på design og arkitektur.

Ansøgninger til fonden fremsendes skriftligt pr. e-mail til: klintfonden@leklint.dk

Legater uddeles to gange årligt.

Ansøgningsfrist: 15. april og 15. oktober. 

Svar kan forventes at foreligge 1-2 måneder efter udløbet af hver ansøgningsfrist. Har man ikke hørt fra fonden inden en af disse datoer, er projektet som udgangspunkt ikke kommet i betragtning til at modtage støtte.

Til brug for ansøgningens behandling skal følgende dokumentation medsendes:

  • Beskrivelse samt budget af det projekt, der ansøges om støtte til.
  • Begrundelse for at søge støtte hos KLINT Fonden.
  • Projektet/formålet, som der søges støtte til må ikke være iværksat eller påbegyndt.

NB! Som ansøger skal du være under uddannelse. 

KLINT fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse.

Læs mere her

Privatlivspolitik

Underretning om Fondens indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til ledige legater til KLINT Fonden

KLINT Fonden tager din persondatasikkerhed alvorligt.

Det betyder, at vi overholder de regler, som gælder vedrørende indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring og sletning af dine personlysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vores politik er: