Jan Klint

Jan Klint viser rundt på Le Klint fabrikken i Odense hvor en kvindelig medarbejder sidder ved et bord og folder en Le Klint lampe

Jan Klint rejste i 1936 til USA, hvor han fik arbejde som flyingeniør hos Taylor Aircraft i Pennsylvania. Året efter returnerede han til Danmark, hvor hans opgave var at opbygge en samlefabrik for Piper-Club flyvemaskiner. I maj 1940 drev udlængslen ham igen til USA, hvor han videreuddannede sig inden for flymotorer. I mellemtiden havde han gjort tjeneste i Esbjerg ved Luftværnsartilleriet, og erfaringen herfra fik ham til i 1941 at melde sig som frivillig i den amerikanske hær. Under 2. verdenskrig reparerede han fly og uddannede jagerpiloter i USA, og fra 1944 blev han overført til aktiv tjeneste i Nordafrika. Efter krigen fortsatte han sin ansættelse hos Piper Aircraft men startede sideløbende en afdeling af Le Klint i USA.

Ved faderens død blev han ikke blot direktør for Le Klint men også for Lactosan i Odense og Ringe. Hos Lactosan opfandt han en maskine, der kunne slå tusindvis af æg ud automatisk, og patenteringen af maskinen gavnede til tider Le Klint økonomisk. 

Jan Klint var i først omgang slet ikke interesseret i at overtage ledelsen af Le Klint, men dengang var fars ord lov, og Tage Klint var en mand af den gamle skole, som ikke tog sine børns indsigelser for gode varer. Men titlen som direktør for Le Klint havde også den personlige omkostning, at hans amerikanske kone og tre børn returnerede til USA, fordi de ikke kunne finde sig til rette i Danmark.  

Som forretningsmand bragte Jan Klint et internationalt og amerikansk inspireret syn på virksomhedsledelse med sig til Le Klint. Til gengæld måtte han tilpasse sig den mere sindige fynske mentalitet. Jan Klint blev dog en særdeles afholdt direktør, der med tiden lærte at sætte mennesker over teknik og forstå det fornuftige i at have et godt forhold til de ansatte. 

  • Sort/hvid billede af Jan Klint på sit kontor i blandt smukke design lamper fra Le Klint
  • Historisk sort/hvid billede af Jan Klint i en lænestol, ved siden af en Le Klint lampe
  • Jan Klint og hans kone tager imod Dronning Magrethe II på hendes visit på Le Klint fabrikken i Odense, i 1980
  • Direktør Jan Klint ved siden af en kvindelig medarbejder der holder en Le Klint bordlampe, model 375