Minerva Women's Centre London

Minerva Womens Centre London er en velgørenhedsorganisation, der er bemandet af kvinder, som arbejder ihærdigt for at hjælpe både kvinder, der har begået forbrydelser, og kvinder der er ofre for vold eller forsømmelse.

Love & Light Project donerede friske nødhjælpspakker fyldt med toiletartikler til kvinder og børn, som er nødt til at flygte fra livstruende situationer og søge tilflugt på Minerva Womens Centre med kun tøjet på ryggen.