Peder Vilhelm Jensen-Klint

Arkitekt og civilingeniør, 1853 - 1930

Arkitekt og civilingeniør P.V. Jensen-Klint foldede den første plisserede Le Klint-lampeskærm til en petroleumslampe, som han ligeledes selv havde tegnet. 

Han var også hovedarkitekten bag Grundtvigskirken i København. 

P.V. Jensen-Klint var far til sønnerne Tage og Kaare Klint som henholdsvis var stifter af virksomheden Le Klint og arkitekt, møbeldesigner og billedkunstner. 

Familien Klint samlet hos mor og far, Mathilde og Peder Vilhelm Jensen-Klint omkring 1926. I midten på øverste række sidder moren Mathilde Klint med sønnen Tage Klint til venstre - og datteren Helle Klint til højre. Yderst til venstre ses Tages ældste søn, Jan Klint. Siddende yderst til højre ses Kaare Klint med sin yngste søn, Naur. På gulvet sidder fra venstre Kaare Klints søn, Esben Klint, Tage Klints datter, Lise Le Charlotte Klint og sønnen, Sejr Klint,og Kaares mellemste søn, Morten Klint. Forrest sidder Helles søn, Peder Vilhelm, der er opkaldt efter morfar, Peder Vilhelm Jensen-Klint. Sidstnævnte optræder sandsynligvis som fotograf og er derfor ikke med på billedet.