10.000 børn og unge på Fyn står alene med problemer som ensomhed, misbrug, vold og fattigdom. For at sætte fokus på problemet gennemførte Ungdommens Røde Kors og TrygFonden "SE MIG"-kampagnen i 2015.

Le KLints velgørenhedsprojekt The Love & Light Project støttede kampagnen med kr. 50.000,-. Initiativtager og tovholder til The Love & Light Project, Isa Dawn Whyte Jensen, begrundede donationen med, at det er vigtigt at støtte både internationalt og lokalt, og ikke mindst sørge for at støtten går direkte til de mennesker som har behovet fremfor til administration og andre omkostninger. I forbindelse med kampagnen blev der afholdt en velgørenhedsmiddag på Lykkesholm Slot med stjernekokke, musik og underholdning.