Kaare Klint

Arkitekt, 1888 - 1954

Kaare Klint var arkitekt, møbeldesigner og billedkunstner og bror til Tage Klint, der i 1943 etablerede lampevirksomheden LE KLINT.

Kaare Klint blandt sine tegninger.

Han var elev hos sin far, Grundtvigs Kirkes arkitekt P.V. Jensen Klint og arkitekten Carl Petersen, hos hvem han lærte den danske tradition fra klassisk realisme, som den ses hos f.eks. Abildgaard og Bindesbøll. For at kunne frembringe møbler i de rigtige dimensioner interesserede Klint sig for menneskekroppens mål og bevægelser. I 1923 blev Klint ansat ved Kunstakademiet på Skolen for Møbelkunst, i 1924 blev han docent, og i 1944 professor i bygningskunst.

Stor indflydelse på dansk møbeldesign

Gennem sit eget møbeldesign og sin undervisning prægede han en hel generation af danske møbeldesignere. Han lagde vægt på de gode materialer og perfekt håndværksmæssig forarbejdning. Han havde derfor et særlig tæt samarbejde med Rud. Rasmussens Snedkeri (nu Carl Hansen & søn), som stadig producerer en lang række af hans møbelklassikere.

Faaborg-, safari- og kirkestolen

Af hans mest kendte møbeldesign kan nævnes: Faaborgstolen eller karmstolen til Faaborg Museum fra 1914, Safaristolen fra 1933 og Kirkestolen med flettet søgræs (fransk flet). Den blev tegnet i 1930 til Bethlehemskirken i København, der som den første danske kirke forsøgte sig med stolerader i stedet for bænke. Alle tre stole er stadig i produktion den dag i dag.

Faaborgstolen designet i 1914.

Kaare Klint forsatte som professor indtil sin død i 1954. Han blev begravet på Tibirke Kirkegård, men gravstedet er siden nedlagt.

En alsidig herre

Kaare Klint var som sin fader P.V. Jensen Klint en alsidig herre, der mestrede flere skalaer af formgivning, men det var særligt den mindre skala, indretningen, der blev hans særkende. Og som nævnt tegnede han allerede i 1913 møbler i samarbejde med Carl Petersen til Kunstmuseet i Faaborg. Her vakte særligt den nyklassicistiske Faaborgstol opmærksomhed.

Fra hospital til museum

Designmuseum Danmark (tidl. Kunstindustrimusset) har siden 1926 haft til huse i en af Københavns fineste rokokobygninger, det tidligere Kongelige Frederiks Hospital i Bredgade. Bygningen var oprindelig opført i årene 1752-57, men i perioden 1920-26 blev den i istandsat og nyindrettet til museumsformål af arkitekterne Ivar Bentsen og Kaare Klint.


Frugtlygten hænger smukt på række på Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet).

Kaare Klint indrettede og tegnede alt inventar til museet. I denne periode både underviser, arbejder og bor han på museet, og med museet som afsæt er han læremester for en stribe af de mest kendte danske arkitekter og formgivere i det 20. århundrede.

Klint og kirkerne

Da faderen P.V. Jensen Klint gik bort i 1930, fortsatte Kaare Klint arbejdet med at færdiggøre Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København. Han brugte 10 år på dette arbejde, således at kirken stod helt færdig i september 1940. 

Grundtvigskirken i København med monumental arkitektur.

Han blev også arkitekt på Bethlehemskirken i København på baggrund af en tegning som P.V. Jensen Klint havde lavet. Kirken blev opført i årene 1936-37 og indviet i 1938. Endnu en gang ser vi, hvordan den kreative Klint-familie gerne samarbejdede om både lamper og arkitektur, og skabertrangen må have ligget i familiens gener, idet også Kaare Klints tre sønner slog sig ind på den kreative vej og blev arkitekter.

Kaare Klint –  funktionalismens igangsætter

Kaare Klint er mere eller mindre frivilligt blevet udnævnt til udgangspunktet for moderne møbelformgivning samt funktionalismens igangsætter i Danmark. Selv publicerede han meget lidt, så det er ikke hans skrevne ord, der ligger til grund for denne antagelse.

Leder af Skolen for Møbelkunst

Kaare Klints betydning som leder af Skolen for Møbelkunst kan dog næppe overdrives. Her underviste han de kommende generationers møbelarkitekter, hvoraf flere blev en del af dansk møbeldesigns internationale berømmelse i 1950'erne. Bl.a. Børge Mogensen og Mogens Koch, der blev funktionalismens fortalere i Danmark. Hovedtanken var, at man kunne analysere sig frem til den rigtige form, fordi funktionen i sig selv ville fremme formen. Overflødig ornamentering og dekorationer var af samme grund bandlyst.

Særligt Børge Mogensen videreførte Kaare Klints arbejde med typen eller møblets grundform i sit arbejde som leder af FDB's møbelprogram, hvis sympatiske sigte var at lave møbler til en bred målgruppe og til økonomisk overkommelige priser.

Demokratiske møbler vs trang til perfektion

Selv sympatiserede Kaare Klint med tanken om demokratiske møbler, men hans trang til perfektion og insisteren på høj kvalitet spændte ben for hans eget virke som demokratisk tænkende formgiver.

De eksklusive håndsnedkererede møbler i cubamahogni har aldrig været tiltænkt det brede flertal. Men som Kaare Klints lamper for LE KLINT viser, mestrede han både det mere ydmyge materiale og det skulpturelle formsprog, idet eksempelvis Frugtlygten jo ikke kun funktionelt afskærmer lyset, men gør det på en nyskabende, æstetisk appellerende måde.

Den smukke Frugtlygte Model 101, der på æstetisk vis forener håndværk med formgivning.

Frugtlygten forener på eminent vis de tekniske aspekter ved lysafskærmning med de kunstneriske aspekter ved innovativ formgivning.

Klintbrødre delte arbejdsopgaverne

Hvor storebror Tage Klint primært tog sig af at udvikle de tekniske principper bag lampeskærmene, så var Kaare Klints force det kunstneriske arbejde som tryksager, udstillinger og ikke mindst lamper og rumgeometriske konstruktioner, som bl.a. hans pendel Frugtlygten er et godt eksempel på. Han tegnede også firmaets logo, som blev anvendt i det første katalog fra oktober 1943.

Bomærket, som blev anvendt til det første katalog i 1943. 

I katalogets forord skrev han:

Når og hvor i verden ideen med at folde plisseret papir på tværs af længderetningen først er opstået, kan jeg ikke svare på. Her skal derfor kun kort berettes om mit første møde med det lille yndefulde papirknæk og dets videre udvikling her i landet.

Det må have været omkring århundredskiftet, jeg har vel været en 10-12 år gammel. Min far havde efter brødrene Skovsgaards og Bindesbølls eksempel udført forskellige keramiske arbejder hos Eifrig i Valby, blandt andet en fod til en petroleumslampe, og nu gjaldt det om at forme en karakterfuld plisseret skærm, der passede til foden. Jeg husker det var aften, og at fars ven, skibskaptajn Jeppe Hagedorn, der var på besøg også blev sat i gang med forsøget på at danne en vinkelret krave på den plisserede skærm.

Kraven skulle holde skærmen i tilbørlig afstand fra lampeglasset og samtidig skjule dettes pibemunding. Den aften blev løsningen funden uafhængig af andre resultater, og det var kaptajnen, der først fandt den til glæde for hele familien. Senere lærte vi børn kunsten fra os, og jeg husker hvor virtuost min ven arkitekten H.H. Koch behandlede teknikken, således at der fremkom hele facetterede kugleformer.

Tid efter anden tog vi problemet op, ja jeg havde endda den dristighed at anvende plisserede lygter som belysningslegemer i en kirke. Men min bror var den mest energiske, oprindelig til eget husbehov, men senere som en husflid, en aftenhvile, der endte som gaver til venner.

Skærmene foldede sig ud som søanemoner under hans hånd, teknikken udvikledes, og han fandt ud af at forme skærmkraven således, at skærmen alene ved sin egen spændstighed kom til at sidde fast på en almindelig skærmholder uden stativ.

Gennem venners venner blev efterspørgslen efter de klintske lampeskærme nu så stor, at hans datter LE KLINT og dermed tredje generation overtog fremstillingen. Denne blev nu til en, om end beskeden, fabrikation; der blev udtaget patent på skærmens fastgørelse og fremstillet en sindrig maskine, der lettede det manuelle arbejde.

Gunnar Biilmann Petersen og jeg hjalp med tegningen til en lampefod, og Mogens Koch, som forestod udvælgelsen til og arrangementet af udstilling af ”Dansk Kunsthåndværk” i Stockholm i 1942, bad om at få skærmene med der og tegnede selv en lygte til ophængning i sølvgangen.

På udstillingen i Stockholm og dennes senere fremvisning i København var interessen for lampeskærmene så stor, at min brors datter LE KLINT dristede sig til at åbne et lille udsalg i København.

Denne udvikling fra en fædrene arvet brugsform gennem husflidsarbejde til en merkantil produktion er ikke uden tradition i dansk erhvervshistorie.

Kaare Klint, oktober 1943 – forord i det første trykte katalog.

Inventar til butikken i København

Allerede i 1943 blev der som oplyst etableret en butik i hovedstaden, hvor man kunne fremvise og ikke mindst sælge LE KLINT-lamper. Butikken blev indrettet af Kaare Klint med butiksinventar i oregonpine med låger af fletværk. Det originale inventar eksisterer stadigvæk og opbevares på fabrikken i Odense. Væggene i butikken blev tapetseret med Gunnar Biilmann Petersen blomstrede ”Rosetapet” i en blå nuance, der gav modspil til de enkle, hvide plisserede lamper. Lampernes ophæng var designet af Mogens Koch. Det var Tage Klints datter Lise Le Charlotte Klint, som var den første bestyrer af butikken.

Den første bestyrer af butikken - Lise Le Charlotte Klint. Fotografiet hænger den dag i dag stadig i butikken.

Kaare Klints ”Frugtlygte” (Model 101, 1944)

Kaare Klint tegnede flere fine lamper til LE KLINT, hvoraf flere den dag i dag spiller en central rolle i kollektionen. Frugtlygten er en af de mest spændende plisserede lamper fra LE KLINT. Selvom den har så mange år på bagen, er den stadig at finde blandt de bedst sælgende lamper.

Kaare Klints tegninger af Frugtlygten.

Lampen fascinerer ved sin forening af det håndværksmæssige, det tekniske og det formgivningsmæssige. Det er næsten ikke til at forstå, at et rektangulært stykke kan foldes til en tredimensionel kugle med en så smuk og kompliceret struktur. Lampen trækker linjer helt tilbage til de kinesiske papirlygter, men er alligevel helt sin egen i kraft af anvendelsen af krydsplisseringen.

Hele oplevelsen betyder noget

Emballagen til Frugtlygten blev tegnet af Kaare Klint selv og viser, at han var bevidst om helhedsoplevelsen af et produkt og selv ville have hånd i hanke med hele det visuelle udtryk.

Jens Otto Krag overrækker pris til LE KLINT

Frugtlygten er på mange måder blevet synonym med de fine foldefrembringelser, og allerede i 1948 modtog LE KLINT en pris for lampen. Det skete på Købestævnet i Fredericia, hvor prisen blev overrakt af daværende Handelsminister og senere Statsminister Jens Otto Krag.

Kaare Klints ”Kiplampe” (Model 306, 1945)

Kaare Klint tegnede ikke kun lampeskærme, men også hele lamper som Model 306 i messing. Det klassiske varme og glødende ”skibsmateriale”, messing, spiller fint sammen med den enkle plisserede lampeskærm og giver tilsammen en lampe, der indpasses fint både i en boligindretning med lyse danske træmøbler såvel som en mere polstret, mørk engelsk stil.

To positioner i én lampe

Finessen ved Kiplampen er, at den kan kippes eller vippes, så lyset kan rettes derhen, hvor man ønsker det. Lampen har en drejemekanisme, så de to forskellige positioner kan fastlåses. En funktionel detalje som ikke var gængs på lamper i 1940'erne.


Den originale Kaare Klint Kiplampe Model 306 i messing kan både anvendes som bord- og væglampe. 

Ja, ring mig op

Søg land og postnr/by

*
*
*
Send email

Kontakt popup

Kontakt LE KLINT

Brand Store         

Store Kirkestræde 1
DK-1073 København K

Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag-fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-16.00

Kontakt:
Telefon: +45 3311 6663
Fax: +45 3311 6286
E-mail: storecph@leklint.dk  

 

Administration & Produktion

Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-13.00
Lørdag: Lukket

Kontakt:
Telefon: +45 6618 1920
E-mail: kontakt@leklint.dk 

Weborder delivery only in Denmark. Please contact your local retailer or LE KLINT Flagship Store in Copenhagen.

Kundelogin

Presselogin

Brug venligst formularen herunder til LE KLINTs pressenet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Webseite.

Produktenübersicht und Onlineshop ist zur Zeit nur in englischer Sprache, aber falls Sie Fragen haben können Sie sich gern an unseren Kundendienst unter leklint@leklint.dk wenden.

Login

Handelsbetingelser hos LE KLINT A/S

Generelle oplysninger

LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N
Tlf. +45 66 18 19 20
Mail: leklint@leklint.dk 
Etablering 1943 

Sådan handler du hos os

For at foretage et køb på leklint.dk skal du igennem 5 trin:

1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
2. Indtast dine personlige oplysninger
3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
4. Godkend vores handelsbetingelser
5. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet

Bestilling

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til shop@leklint.dk

Forbehold

LE KLINT A/S tager forbehold for prisændringer. Alle priser er angivet i DKK og inkl. moms og øvrige afgifter. Priserne er dagspriser.

Moms

Bestiller du fra et ikke EU-land, er varerne momsfrie, dvs. du kan trække 25% fra priserne. Dog skal du være opmærksom på, at eventuel moms fra dit eget land tillægges varerne, inden de udleveres til dig, ligesom at du kan blive opkrævet told.

Kontroller din ordrebekræftelse

Ved modtagelse af ordrebekræftelsen, skal du kontrollere, at den stemmer overens med din bestilling, og at dine kontaktoplysninger er korrekte. Hvis du opdager fejl i ordrebekræftelsen eller hvis du har ændringer til din ordre beder vi dig omgående kontakte LE KLINT A/S på tlf. 6618 1920 eller shop@leklint.dk

Betaling

Som privatkunde kan du betale for dine varer med følgende:
• MobilePay, Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, Mastercard, JCB cards, American Express og Diners
Købesummen bliver trukket fra din konto, når varen/varerne bliver afsendt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Der tages ikke gebyr ved betaling på leklint.dk.

E-mærke

leklint.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os.

Forsinkelse

Hvis der mod forventning opstår problemer med din ordre inden levering (f.eks. i form af produktionssvigt, leveringssvigt eller omstændigheder uden for LE KLINT A/S’ kontrol), vil du blive kontaktet af LE KLINT A/S.

Generelt om levering

Der kan forekomme leveringstid på visse produkter. Dette vil fremgå af den ordrebekræftelse, vi fremsender med hver bestilling. Dine varer leveres med fragtbil eller pakkelevering afhængig af vægt/størrelse. LE KLINT A/S leverer principielt til destinationer i hele verden.

Ved valg af levering får du 4 muligheder: 

OBS - Hvis du vælger afhentning i en pakkeshop eller pakkeboks, accepterer du, at fragtfirmaet kan vælge at omdirigere pakken til et alternativt udleveringssted, hvis boksen er fyldt eller pakken er for stor.

Afhent gratis i butik

Bestil din vare online hos leklint.dk og afhent gratis i en af vores Brand Stores. Store Kirkestræde 1, København K og Oluf Bagers Plads 2, Odense C. Når du handler på leklint.dk, kan du spare porto på dit køb ved at vælge afhentning i vores fysiske butik. 

Du får direkte besked via sms-besked fra butikken, når din vare er klar til afhentning.

Bemærk:

Det er ikke alle varer, som er på lager i vores butik. Hvis den bestilte vare ikke er en lagervare, skal der påregnes yderligere leveringstid, idet varerne skal fragtes fra vores lager i Odense til butikken. 

Forsendelse til PostNord pakkeboks

Her skal du vælge, hvilken pakkeshop du vil afhente pakken i.

Forsendelse via PostNord med omdeling til privatadresse

Her får du pakken leveret lige til døren. Er du ikke hjemme, stilles pakken på nærmeste pakkeshop, og du får besked herom. 

Forsendelse til erhvervsadresse

Her får du pakken leveret med omdeling til din arbejdsplads. 

Levering i EU
Fragt: 40 €

Levering Færøerne; Grønland, Island; Norge; Schweiz; Liechtenstein + øvrige Europa
Fragt: 50 €

Levering øvrige verden
Fragt: 100 €

De præcise omkostninger til fragt for dit køb kan ses i bestillingsprocessen. 

Levering med PostNord/fragtmand

Levering sker som hovedregel med PostNord og i henhold til disses regler og priser. Uden for PostNords område eller ved fragt af produkter, som størrelses-/vægtmæssigt overstiger PostNords grænser anvendes andet fragtselskab.

Vi forbeholder os ret til at afvise udenlandske ordrer, såfremt risici eller omkostninger er uforholdsmæssigt store.

Varemodtagelse/fragtskader

Risikoen for varer købt i LE KLINT A/S’ overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Når du modtager varer, bør du derfor straks ved modtagelse tjekke emballagen for synlige skader. Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til LE KLINT A/S. Tag evt. et billede af den beskadigede pakke.

Hvis du trods synlige huller, buler eller andre åbenlyse skader på pakken ikke straks gør indsigelse overfor fragtmanden/postbuddet, kan der opstå tvivl, om hvor pakken er blevet beskadiget, og du risikerer selv at hæfte for evt. beskadigelser.

Kvittering

Gyldig kvittering er ordrebekræftelse og/eller fragtbrev, hvorpå varen er specificeret.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på leklint.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele LE KLINT A/S, Egestubben 13-17, 5270 Odense N, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument og medsendt din ordrebekræftelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Returnering

Du returnerer varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Omkostninger til returlevering/forsendelse til LE KLINT A/S sker for egen regning. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Enhver værdiforringelse vil der kræves kompensation for.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

2 års reklamationsret

Som forbruger har du hos LE KLINT A/S 2 års reklamationsret på dine varer, mod forevisning af gyldig kvittering. Dette betyder, at du i henhold til Købelovens regler enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Hvis varen lider af mangler, beder vi dig rette henvendelse til LE KLINT A/S på tlf. 6618 1920. Du bedes have dit fragtbrev samt ordrebekræftelse parat, når du ringer os.

Varen sendes til:
LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N

Alle produkter, der returneres til LE KLINT A/S skal være forsvarligt indpakkede.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på leklint.dk – er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

Persondata

LE KLINT A/S, Egestubben 13, 5270 Odense N, CVR. 37750115, er ansvarlig for de oplysninger, som du afgiver til LE KLINT A/S.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger til PostNord eller anden transportør, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos LE KLINT A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på leklint.dk er LE KLINT A/S. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: leklint@leklint.dk. 

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Slet cookie:

Når du besøger leklint.dk gemmes informationer - såkaldte cookies - om at du har besøgt websitet. Som følge af dette, får LE KLINT A/S information om, hvor mange besøgende vi har, og hvilke sider, som er mest besøgt. Vi kan desuden give dig mere specifik og relevant information, når du besøger leklint.dk. I Internet Explorer slettes cookies under "Funktioner"->"Internetindstillinger"->"Slet cookies".

Du har ved forespørgsel ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis du vil have mere information eller ændre dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte LE KLINT A/S på ovenstående adresse eller på shop@leklint.dk

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte shop@leklint.dk eller LE KLINT A/S, Att: Kundeservice, Egestubben 13-17, 5270 Odense N. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til: LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N
Tlf. +45 66 18 19 20
Mail: shop@leklint.dk

 

Jeg   meddeler herved,
  Skriv dit fulde navn  
at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om:

 

Følgende varer:

 

 

 

 

 

 
Følgende tjenesteydelser:

 

 

 

 

 

 

Bestilt den:  
   
Modtaget den:  

 

Forbrugerens navn:  

 

Forbrugerens adresse:  

 

Forbrugerens underskrift:     Dato: